Заваряване на системи за отвеждане на отработени газове