Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Що е то чугун и как се заварява

Що е то чугун и как се заварява

В тези няколко реда ще поговорим за Чугуните и техния състав, но ще обърнем по голямо внимание на заваряването.

Чугуни са всички сплави на желязото с въглеродно съдържание от 2 до 5%, съдържание на силиций от 1 до 3% и до 1% манган.

Чугунът има ниска пластичност, ниска твърдост и ниска якост, и по принцип е много крехък материал. За подобряване на тези характеристики чугунът често се легира или термообработва.
Типовете чугун, които се използват най- често са:

  • Сив чугун;
  • Сферографитен чугун;
  • Темперован чугун;
  • Модифициран чугун;
  • Бял чугун.

Високото въглеродно съдържание се отразява значително на заваряемостта на чугуна. В зависимост от типа на чугуна съответно се различава и неговата заваряемост . Всички изброени по- горе чугуни се заваряват успешно с изключение на белия чугун, поради неговата изключителна крехкост.

Електроди от типа чист никел

Като правило чугунът се заварява с електроди от чист никел. Никела има свойството да приема  значително количество въглерод без да се изменят свойствата му. Коефициентите на температурно разширение на никела и на чугуна са подобни. Никелът е по пластичен от останалите материали за заваряване на чугун и лесно се поддава на механична обработка. Той се използва за запълване на кухини и общи поправки където е необходима твърдост  от около 150 НВ (твърдост по Бринел). Не се препоръчва при чугуни с високо съдържание на фосфор и сяра.

Добавъчни материали от тип желязо-никел

За повишаване на якостта при заваряване на чугун и чугун към стомана се използват желязо никелови добавъчни материали. В сравнение с чистия никел, твърдостта на шева се повишава поради съдържанието на ферит в добавъчния материал. Шевовете са обработваеми. Желязо-никеловият добавъчен материал е по нечувствителен от чисто никеловия тип към смесване на фосфор и сяра.

Никел-меден тип електроди

Когато се изисква наварения метал да съответства по цвят на чугуна се използват електроди от типа никел-мед . Шевовете се обработват лесно.

Електроди от нелегирана стомана

Този тип електроди могат да се използват когато работата не е много отговорна и когато не се изисква последваща обработка

Подготовка на шева при чугуна

  • Ъгъла на скосяване трябва да бъде по-широк, отколкото при строителна стомана;
  • Всички остри ръбове трябва да бъдат закръглени;
  • За предпочитане е U-скосяване на шева;
  • Пукнатините трябва да бъдат напълно разкрити за осигуряване на добър достъп;
  • При ремонт на пукнатини се пробива по един малък отвор в двата края на пукнатината.

Тъй като чугунът има пореста структура, той поглъща масла и течности, които значително влошават заваряемостта и преди заваряване трябва да бъдат отстранени. С цел изгаряне на тези течности се изисква нагряване. В доста случай това не е възможно поради формата на детайла или поради ограничения на времето.

Един от начините за заобикаляне на този проблем е използването на електрод за рубене. Той е превъзходен за подготовка на ремонт на чугун. Тъй като изсушава и изгаря графита и примесите на повърхността и по този начин намалява риска от спукване и образуване на пори при заваряване. При нормално шмиргелене примесите се замазват в скосената част и могат да предизвикат проблеми при заваряването.

При някой шевове може да бъде полезно нанасянето на буферен слой по челото на повърхностите за заваряване. Това означава върху едната или двете повърхности, преди съединението има да бъде нанесен междинен слой.

Тази техника се използва за избягване на образуването на крехки фази.

Напреженията от свиване при застиване на следващите шевове ще се поемат до известна степен от пластичния междинен слой, вместо от крехката зона на термично влияние в основния материал.

Студено заваряване на чугун

Повечето от ремонтите на чугун се извършват ръчно електродъгово и напоследък най-често се използва техниката  на студено заваряване, като обикновено се следва следната процедура:Заварява се с тесни и къси шевове (20-30 мм) без напречни вълнообразни движения, в зависимост от дебелината.
Заварява се с електроди с малък диаметър и с малка сила на тока
Температурата при изпълнение на междинните слоеве трябва да бъде поддържана непрекъснато под  100Cº
Непосредствено след заваряването се проковава със закръглен инструмент.


Споделете статията
Автор: Иван Иванов
Източник: Електрик 90
Сайт: elektrik90.com