Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Заваряване на системи за отвеждане на отработени газове

Заваряване на системи за отвеждане на отработени газове

Съвременните автомобилvни системи заотвеждане на отработени газове могат да бъдатразделени на две части. 
Топла секция, включваща изпускателния колектор, долна тръба, гъвкава връзка и катализатор. 
Студена секция, включваща резонатор, междинна тръба, заглушител и крайна тръба. 

Феритните сплави с 11%Cr са често използвани за много от компонентите на тези системи. 
Въпреки това, за достигане на по-висока износоустойчивост, обикновено се използват класове феритни неръждаеми стомани с по-високо съдържание на хром (17– 20% Cr). 
Заваръчните установки могат да бъдат проектирани за полуавтоматични, механизирани или за напълно роботизирани заваръчни процедури. 
МИГ/ МАГ процесите, използващи плътни неръждаеми телове или телове с метална сърцевина са се утвърдили като предпочитани за заваряване на автомобилните изпускателни системи. 

Въпреки че днешните автомобилни горива са с много ниско съдържание на сяра, определено количество серен диоксид остава в отработените газове. 
Заедно с конденза те образуват сярна киселина, която се отлага в изпускателната система. Феритните неръждаеми стомани са с добра устойчивост срещу тези киселини, както и добра топлоустойчивост. 
Те са все по предпочитани пред аустенитните неръждаеми стомани за тези системи. 
Феритните неръждаеми стомани са чувствителни към топлинния цикъл, генериран от заваряването.

Нарастването на зърната структурата и закаляването, в следствие на мартензитното формиране, могат да намалят якостта на стоманите и да увеличат риска от пукнатини в зоната на термично влияние в основния метал до заварчния шев. 
Това може да бъде избегнато чрез употребата на специални добавъчни материали и правилни заваръчни процедури. 
•  По принцип, предварително подгряване е необходимо, когато съдържанието на въглерод в стоманата е над 0.08% и дебелината на стоманата надвишава 3мм. 
•  Заваряването може да бъде осъществено с възможно най-малко влагане на топлина (импулсна дъга).

• Нестабилизираните стомани изискват термообработка след заваряване при 700-750°C, за да се избегне междукристална корозия.
• Стомани, стабилизирани с титан или ниобий не изискват термообработка след заваряване. 

Феритните неръждаеми стомани могат да бъдат заварявани или с аустенитни или с феритни добавъчни материали. 
Често се използва аустенитния добавъчен метал със състав 18 8 Mn (1.4370/ER 307). 
Въпреки това, този тип заваръчни консумативи са чувствителни към корозия в среди, съдържащи сяра и затова могат да бъдат използвани за изпускателни системи, които използват горива с изключително ниско съдържание на сяра.
Феритните добавъчни материали, като типове G13, G17 и G18 (EN440) имат предимствата на устойчивост на умора и корозионна устойчивост. 
Коефициента на топлинно разширение и съдържанието на въглерод са еднакви както за стоманата, така и за метала на заваръчния шев. 
Поради тази причина, неблагоприятното върхово напрежение по линията на сплавяване и проникването на въглерод, са предотвратени. 


Споделете статията
Автор: Иван Иванов