Видовете корозия при неръждаемите стомани

Видовете корозия при неръждаемите стомани

Неръждаеми стомани, обща корозия, междукристална корозия, питингова корозия, корозия в междини. Ще разгледаме видовете корозия при неръждаемите стомани [...]