Добавен е нов продукт Манометри

Добавен е нов продукт Манометри

Манометри за ниско и високо налягане, за въглероден двуокис, аргон и кислород, с размери 50 и 63 mm за редуцир вентили. [...]