Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Тръбни телове за МИГ/МАГ заваряване

Тръбни телове за МИГ/МАГ заваряване

Най-популярните процеси за заваряване на неръждаеми стомани са ръчно електродъгово заваряване, следвано от МИГ, ВИГ и подфлюсово заваряване.

Заваряването с плътен тел е по-бърз начин от ръчното електродъгово заваряване, но може да влоши външния вид на шева, поради нивото на пръските, силно окисленият заваръчен шев или дефекти при топенето на метала, свързани със заваряването в принудителни позиции с нисък ток в режим на къса дъга. 
Употребата на ВИГ и подфлюсово заваряване ще продължи, поради конкретното им предназначение за определени приложения. 
Предлаганата гама от тръбни телове предоставя на потребителите добри възможности за повишаване на качеството и производителността в сравнение с МАГ заваряването с плътни телове и РЕДЗ с електроди. 
Предимствата могат да бъдат обобщени, както следва:

  • До 30% повишение в производителносттана влагане на метал в сравнение с плътните телове и четири пъти в сравнение с РЕДЗ, което води до повисока скорост на заваряване, което от своя страна ограничава деформациите.
  • Теловете позволяват заваряване на всички обичайни класове неръждаеми стомани, както за заварятване в долно, така и в трудни пространствени положения.
  • Поглъщането на влагата е минимално, което осигурява елиминиране на първоначалното образуване на пори.
  • Рутиловите типове са предназначени за употреба със защитен газ от Ar/CO2 или CO2. Последният се използва за намаляване на разходите за газ, а и излъчваната топлина е значително по ниска, което осигурява повече комфорт за операторите.

Отделянето на шлака не е проблем дори и при V-образни челни съединения. Дори когато не е изцяло самоотделяща се, шлаката може да бъде премахната с минимално изчукване. 
Дебелината на отделяната шлака е съвсем малка, което спестява от времето за почистване след заваряване. 
Това се дължи на изключително стабилното действие на дъгата в струен режим, което осигурява достигането на максимална възможна ефективност на тела. 
Обикновенно ефективността е 80-85%, в зависимост от диаметъра и използвания ток.
Относно производителността, типовете с ø 1.2 мм са три пъти по-бързи от ø 3.2 мм електроди за РЕДЗ и почти два пъти по-бързи от плътните телове с ø 0.9 мм във вертикална заваръчна позиция. 

Нанасянето на единичен заваръчен слой или тесен шев са невъзможни при употребата на вертикалната техника отдолу-нагоре, поради прекаленото увеличаване на топлината. 
Техниката на напречни вълнообразни движения е отлична за дебели материали, при които има голямо поглъщане на топлината и допълнително разсейване в следствие от колебателните движения. 
Нанасянето на единичен заваръчен слой при ъглови съединения и коренови шевове при челни съединения трябва да бъдат извършвани чрез вертикално заваряване отгоре-надолу, но в този случай има намаляване на дълбочината на провара. 
Тази техника е ограничена до телове с размер 1.2 мм и може също така да се използва за бързо заваряване на тънки ламарини.

Защитни газове
При работа с тръбно-флюсови телове могат да бъдат използвани различни защитни газове, въпреки че колкото по-високо е съдържанието на CO2, толкова по-високо е и съдържанието на въглерод и по-ниско съдържанието на легиращи вещества и ферит. 
Въпреки това, измененията са ограничени до нарастване на съдържанието на C с 0.01% и намаляване на съдържанието на Cr с 0.1%, прогресивно от чист Ar до чист CO2. 
Влиянието на защитният газ върху механичните свойства също е минимално до такава степен, че промените могат да бъдат пренебрегнати. 
Що се отнася до работните характеристики, съдържанието на CO2 не бива да бъде под 20%, тъй като пониското съдържание води до посредствено горена на дъгата.


Споделете статията
Автор: Иван Иванов