Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Телове за ВИГ заваряване

Телове за ВИГ заваряване

Заваръчна информация
ВИГ заваряването на неръждаеми стомани се осъществява с постоянен ток с права полярност, т.е. с отрицателен електрод (свързване отрицателния полюс на източника на ток с електрода). 
Импулсно заваряване може да бъде прилагано, с цел постигане на добър контрол над вложената топлина. 
Това може да бъде особено голямо предимство при заваряване на тънки ламарини и при заваряване в трудни пространствени положения. 
Обичайното правило за определяне тока на дъгата е 30-40 A за мм от дебелината на метала.

ВИГ заваряването е особено подходящо за по-тънки и леки материали; дори метали с дебелина 0.3 мм могат да бъдат успешно заварявани. 
За по-тежки и плътни материали, с дебелина по-голяма от 5 до 6 мм, метода на ВИГ  заваряването понякога се използва за нанасяне на коренови шевове преди запълване с МИГ или обмазани електроди. 
Електродите, използвани за ВИГ заваряване на неръждаеми стомани, могат да бъдат от чист волфрам или волфрам, легиран с ториев оксид или лантанов оксид, което придава на електрода по-добра електропроводимост, отколкото при електродите от чист волфрам. 
Електродите, легирани с цирконий са предпочитани при заваряването на алуминий.

Защитен газ Най-често при ВИГ заваряване се използват инертните газове аргон и/или хелий. 
Чистият аргон е препоръчителен при ръчно ВИГ заваряване. 
При механизирано ВИГ заваряване понякога се използва чист хелий, с цел повишаване на заваръчната скорост. 
Поради същата причина аргонът може също да бъде смесен с хелий или дори с редукционен газ. 
Въпреки това, водород се позволява само когато стоманата е аустенитна.

Когато задната страна на зававаръчния шев е недостъпна за обработка и при процеса на заваряване не се формира шлака, която да предпазва от окисляване, 
страната откъм корена трябва също да бъде защитена от атмосферните влияния. 
Ако защитната газова среда е недостатъчна, заваръчните шевове и металът около тях ще бъдат силно окислени и вероятно ще има газови пори. 
В този случай може да се използват както инертни, така и редукционни смеси от газове. 
Пример за редукционна смес от газове е водород и азот. Количеството на водорода е малко, само 5-10%. 
Понякога е практично и удобно един и същи газ да бъде използван както за защита на шева, така и за защита на корена. 
Трябва да се вземе под внимание факта, че азота в газа, защитаващ корена може да повлияе на феритното съдържание на заварения метал. 
Азота стабилизира аустенитната структура и феритното съдържание в метала на заваръчния шев не бива да пада под две, с цел минимизиране на риска от горещи пукнатини.
 


Споделете статията
Автор: Иван Иванов