Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Съединяване на мед и медни сплави с конструкционни или неръждаеми стомани

Съединяване на мед и медни сплави с конструкционни или неръждаеми стомани

При съединяването на мед и медни сплави с конструкционни или неръждаеми стомани, трябва да се използва техниката за нанасяне на буферен слой.

При съединяването на мед и медни сплави с конструкционни или неръждаеми стомани, трябва да се използва техниката за нанасяне на буферен слой. Втечнената мед и в по-ниска степен бронза мигрират в зоната на термично влияние на стоманите и се разполагат по границите на зърната. Тази фаза има температура на топене с няколко градуса по-ниска от температурата на топене на стоманата. Проникването е бързо и може да бъде на дълбочини по-големи от 1мм. Този феномен се подпомага от опъновите напрежения, които винаги са на лице при заваряването. Той се наблюдава също при никеловите сплави, с изключение на чистия никел и никелово-медните сплави . Поради тази причина за избягване на проникването на мед в стоманата може да се използва буферен слой от чист никел или никелово-медна сплав.  

Проникването на мед не винаги е вредно. То е желан ефект при много случай на наваряване, все пак той трябва да се избягва в случаите когато шева е изложен на високи  натоварвания или особено на високи температури, когато границите на зърната ще предизвикат окрехкостяване. В този случай трябва да се използва буферен слой от чист никел или никелово-медна сплав.

Буферните слоеве могат да се нанесат откъм страната на стоманата или от страната на медната сплав.  От голямо значение при заваряването на буферното съединение е да се избегне контакта между метала на шева и метала на буферния слой.

И в двата случая трябва да се използва чисто никелов електрод. За запълване на шева се използват стоманени/неръждаеми електроди или бронзови електроди, в зависимост от това от коя страна е нанесен буферния слой. Фигурата показва как може да се изпълни буферния слой.

Когато буферния слой се нанася от страната на медната сплав, трябва да се използва подгряване до 300-500⁰С. Тънките материали може да бъдат нагрени само в мястото за започване на шева.

Когато буферния слой е от страната където материала не е медна сплав, температурата на подгряване трябва да се определи в зависимост от съответния материал.

Когато се заваряват съединения,  буферирани от страната която не е медна сплав, с електрод на медна основа, медната страна трябва да бъде подгрята до температура 150-200⁰С (Al бронзи и Sn бронзи) и съответно до температура < 100⁰С при Si бронзите.

Съединения буферирани откъм медната страна няма нужда да бъдат подгрявани от тази страна, тъй като никеловия слой значително намалява поглъщането на топлина причинено от високата температурна проводимост на мадта.


Споделете статията
Автор: Иван Иванов
Източник: Електрик 90
Сайт: elektrik90.com