Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Оскар Килберг, изобретателя на първия в света обмазан електрод за заваряване

Оскар Килберг, изобретателя на първия в света обмазан електрод за заваряване

История на Оскар Килберг и ESAB

Историята на ESAB е историята на заваряването. Когато през 1904 г. нашият основател Оскар Килберг разработва първия в света обмазан електрод за заваряване, той основава фирма, чиито иновации и безкомпромисни стандарти спомагат за създаването на историята на самото заваряване.

В продължение на повече от 100 г. ESAB е движена от желанието за непрекъснато търсене на нови и по-добри начини за обслужване на клиентите ни. Това е превърнало ESAB в световен лидер при продуктите за заваряване и усъвършенстваните системи за рязане.

През 2012 г. ESAB беше придобита от Colfax Corporation, една от водещите в света диверсифицирани компании за промишлено производство. Подобно на ESAB, Colfax е компания, съсредоточена основно върху клиентите си, която набляга силно върху непрекъснатото новаторство и усъвършенстване.

БИОГРАФИЯ НА ОСНОВАТЕЛЯ

Основите на ESAB са изградени в началото на миналия век от изобретателен инженер, който търси практическо решение на често срещан проблем.

През 1904 г. Оскар Килберг изобретява обмазания електрод или електрод с покритие, който значително подобрява качеството на заварявания метал. При стопяването си обмазващото покритие се изпарява и образува газ, който предпазва стопения заваряван метал от въздействието на въздуха и по този начин предотвратява настъпването на реакции, предизвикващи чупливост, при изстиването на заварявания метал.

Преди това са изпробвани електроди с леко покритие от различни типове, като някои от тях позволяват по-бързо заваряване, но нито един не подобрява качеството на заварявания метал. Килберг е първият, който разпознава възможностите на обмазването за предотвратяване на замърсяването от атмосферата, и днес е признат за изобретател на обмазания електрод. И до ден днешен десетки хиляди заварчици срещат инициалите му - OK - върху консумативите за заваряване, които използват.

От самото си основаване от Килберг през 1904 г.шведската компания Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) играе водеща роля при разработките и иновациите в заваръчната техника, без никога да губи от поглед първоначалната мисия на ESAB: да предоставя на клиентите си продукти и услуги с най-високо качество.

Днешната ESAB е резултатът от обединението през 1989 г. на лидерите в промишлеността: Alloy Rods Corporation, L-TEC Welding & Cutting Systems, All-State Welding Products, ESAB Automation и ESAB Welding Products. Тези компании са представители на 300-годишен опит в производството на консумативи и оборудване за заваряване и са внедрили много иновативни продукти и процеси, включително електродите от неръждаема стомана и нисководородните електроди, както и използването на дъга под слой от флюс, TIG („Heliarc“ - заваряване в хелиева среда) и MIG заваряване.

Как изглежда днес утрешната история Иновациите на ESAB продължават с голяма сила и днес -- подхранвани от непрекъснато усдъвършенстване, за да достигнем или надминем изискванията на клиентите. ESAB е представена в почти всяка държава чрез свои клонове или представители. Поделения за продажби и поддръжка има в 80 държави, а 26-те завода за производство са разположени на четири континента.

1904: Роди се лидер. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB), основана от инженер Оскар Килберг.

1906: Иновациите започват. Килберг получава патент за уникалното си изобретение – първият в света електрод за заваряване с покритие.тавители. Поделения за продажби и поддръжка има в 80 държави, а 26-те завода за производство са разположени на четири континента.

1937: Развитие и новаторски постижения. Изобретен е методът със заваръчна дъга под слой от флюс, който осигурява универсален начин за бързо, последователно и безопасно нанасяне на големи количества метал.

1944: Революционна технология Внедрен е новият процес на TIG заваряване (наречен Heliarc), който осигурява по-голям контрол върху заваряването за постигане на по-стабилни резултати с по-високо качество.

1950: Скок на квантово ниво. Разработено е заваряването в среда от защитен газ (GMAW) или MIG/MAG заваряване. Неговата универсалност и бързина спомагат за превръщането му в най-използвания процес за промишлено заваряване.

1955: Появява се плазменото рязане. В поделението Linde на Union Carbide е изобретена плазмената дъга за рязане на метали. По-късно Linde се превръща в L-Tec и в крайна сметка е закупено от ESAB.

1993: Пионер при консумативите за заваряване Внедрен е Marathon Pac, уникален контейнер за плътен или тръбнофлюсов заваръчен тел. 1996: Първи по рода си. Първият апарат на ESAB' за заваряване чрез триене, SuperStir™, е доставен в Marine Aluminum в Норвегия.

1996: Първи по рода си. Първият апарат на ESAB' за заваряване чрез триене, SuperStir™, е доставен в Marine Aluminum в Норвегия.

2010: Решение за висока скорост Разработен е методът за заваряване под флюс, който осигурява висококачествени заварки с висока производителност.

2012: Технология от ново поколение. Постигнат е напредък в ICE™, технологията за заваряване под флюс от следващо поколение, на основата на водещия в бранша процес на тандемно подфлюсово заваряване, разработен от ESAB.


Споделете статията
Автор: ESAB
Източник: ESAB
Сайт: https://www.esab.bg/bg/bg/about/history/index.cfm