Моят акаунт — Електрик 90 Любими продукти Кошница

Използване на буферни и изграждащи слоеве

Използване на буферни и изграждащи слоеве

Когато върху мек материал, като например строителна стомана, се навари слой от твърд материал.

Когато върху мек материал, като например строителна стомана, се навари слой от твърд материал, при условие на високо натоварване се появява тенденция към потъване на наварения слой (фиг. А). В резултат на това наваряване материала може да се напука или отчупи. За да се предотврати това е необходимо преди наваряване с твърда сплав да се нанесе слой от жилав и як материал (Фиг. B). 

Когато се наварява с крехки сплави , като тези съдържащи хромови карбидни или сплави на кобалтова основа, се препоръчва първо да се нанесат един два слоя от аустенитен материал. Това предизвиква напрежение на свиване в следващите слоеве и по този начин намалява риска от пукнатини в твърдия наварен метал .
Често в твърдите наварени слоеве има пукнатини, получени при освобождаване на напреженията. Те най-често не са вредни за наваряването , но съществува опасност при силен удар или огъване пукнатините да се разпространят в дълбочина на основния материал (Фиг. С). Тази тенденция е най-силно изразена в случаите, когато основния материал е стомана с висока якост. Използването на жилав и як буферен слой предотвратява разпространението на пукнатини (Фиг. D)

ИЗГРАЖДАЩИ СЛОЕВЕ

Ако детайла е силно износен, преди наваряването на повърхността му с твърда сплав е необходимо възстановяване на първоначалната му форма с материал от същия тип като основния материал.  Друга възможност е да се редуват твърди и пластични сплави .

Изграждащите слоеве имат добра устойчивост по отношение на удари натоварвания, но естествено, умерена устойчивост на абразивни натоварвания.

В зависимост от типа на основния материал могат да бъдат поръчани други материали за изграждащи слоеве.

Приложения:

  • Чукове;
  • Трошачки;
  • Багерни зъби;
  • Инструменти за студено рязане.

Споделете статията
Автор: Иван Иванов
Източник: Електрик 90
Сайт: elektrik90.com